Μενού

ΔΡΑΣΗ 6η: Σχεδιασμός αφισών για την ενίσχυση της αναγνώρισης περιστατικών εμπορίας ανθρώπων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου η Α21 θα προχωρήσει στη δημιουργία ενημερωτικών αφισών με πληροφορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά για τις ενδείξεις του trafficking και για τη δυνατότητα αναφοράς ύποπτου περιστατικού στη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109. Για τον σχεδιασμό των αφισών θα χρησιμοποιηθεί υλικό και εικόνες από το σχετικό τηλεοπτικό σποτ (Δράση 1η). Οι αφίσες θα αποσταλούν με σκοπό να αναρτηθούν σε αστυνομικά τμήματα, σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε σχολές Πανεπιστημίων, σε δημόσια νοσοκομεία, σε χώρους συνεργαζόμενων κρατικών και μη φορέων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στη Συνοριοφυλακή, σε όλη τη χώρα. Για τον σχεδιασμό των αφισών θα αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία των συνεργατών του γραφείου της Α21 Αμερικής.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.