Μενού

ΔΡΑΣΗ 3η: Διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου η Α21 θα προχωρήσει στην διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα εμπορίας ανθρώπων για το ευρύ κοινό. Θα διεξαχθούν 6 δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο οι οποίες θα έχουν τη μορφή ενημερωτικών εκδηλώσεων διάρκειας 1,5 ώρας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης (περιεχόμενο, ομιλητές, αίθουσα διεξαγωγής) θα αναλαμβάνει η ομάδα έργου (προσωπικό της A21 – συνημμένα σχετικά βιογραφικά σημειώματα) σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς φορείς. Στις εκδηλώσεις θα παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων καθώς και τρόποι που μπορεί ο πολίτης να συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου. Οι εκδηλώσεις δεν θα έχουν τη μορφή στείρας παρουσίασης δεδομένων αλλά θα περιλαμβάνουν διαδραστικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών περιστατικών trafficking που έχει διαχειριστεί η Α21 καθώς και στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από τη διεθνή έρευνα. Οι εκδηλώσεις θα είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το μορφωτικό ή το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.