Μενού

ΔΡΑΣΗ 2η: Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ

Το ραδιοφωνικό σποτ θα περιλαμβάνει υλικό και μηνύματα που θα προέρχονται από το τηλεοπτικό σποτ (βλ. δράση πρώτη) σχετικά με την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το trafficking που λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, θα προωθεί τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 όπου οι ακροατές μπορούν να καλέσουν για να ενημερωθούν για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρουν κάποιο ύποπτο περιστατικό. Το ραδιοφωνικό σποτ θα μεταδίδεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Για τη δημιουργία του ραδιοφωνικού σποτ θα συνεργαστεί το προσωπικό της Α21 που θα ετοιμάσει τα κείμενα του ραδιοφωνικού σποτ με εξειδικευμένη εταιρεία προετοιμασίας ραδιοφωνικών σποτ η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία του. Αυτό θα μεταδίδεται ημερησίως σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό για 5 μήνες στη διάρκεια του χορηγούμενου προγράμματος, σε ποικίλες ώρες, ώστε να είναι συμβατό με όλες τις ηλικίες του ευρύτερου κοινού.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.