Μενού

ΔΡΑΣΗ 1η: Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ

Το σποτ θα περιλαμβάνει μήνυμα για την ενημέρωση ευρύτερου κοινού αναφορικά με το trafficking στην Ελλάδα. Επίσης, το σποτ θα προωθεί τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 όπου οι τηλεθεατές θα μπορούν να καλέσουν ανώνυμα όλο το 24ωρο για να ενημερωθούν για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρουν κάποιο ύποπτο περιστατικό. Το σποτ θα μεταδίδεται στο σύνολο των τηλεοπτικών καναλιών τοπικής και εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 1686/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2037/5.6.2018). Για τη δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ θα συνεργαστεί το προσωπικό της Α21 που θα ετοιμάσει το σενάριο του τηλεοπτικού σποτ και τα κείμενα με εξειδικευμένη εταιρεία προετοιμασίας τηλεοπτικών σπότ η οποία θα κάνει την βιντεοσκόπηση, το μοντάζ και την επεξεργασία του σποτ. Το σποτ θα προβάλλεται 2- 3 φορές το χρόνο για 30 ημέρες σε ποικίλες ώρες τόσο από κρατικά κανάλια όσο και από ιδιωτικά. Το τηλεοπτικό σποτ θα είναι υποτιτλισμένο στην αγγλική γλώσσα και θα είναι συμβατό με όλες τις ηλικίες του ευρύτερου κοινού.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.