Μενού

Δράσεις

ΔΡΑΣΗ 1η: Δημιουργία τηλεοπτικού σποτ

Το σποτ θα περιλαμβάνει μήνυμα για την ενημέρωση ευρύτερου κοινού αναφορικά με το trafficking στην Ελλάδα. Επίσης, το σποτ θα προωθεί τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 όπου οι τηλεθεατές θα μπορούν να καλέσουν ανώνυμα όλο το 24ωρο για να ενημερωθούν για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρουν κάποιο ύποπτο περιστατικό. Το σποτ θα μεταδίδεται στο σύνολο των τηλεοπτικών καναλιών τοπικής και εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 1686/1.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2037/5.6.2018). Για τη δημιουργία του τηλεοπτικού σποτ θα συνεργαστεί το προσωπικό της Α21 που θα ετοιμάσει το σενάριο του τηλεοπτικού σποτ και τα κείμενα με εξειδικευμένη εταιρεία προετοιμασίας τηλεοπτικών σπότ η οποία θα κάνει την βιντεοσκόπηση, το μοντάζ και την επεξεργασία του σποτ. Το σποτ θα προβάλλεται 2- 3 φορές το χρόνο για 30 ημέρες σε ποικίλες ώρες τόσο από κρατικά κανάλια όσο και από ιδιωτικά. Το τηλεοπτικό σποτ θα είναι υποτιτλισμένο στην αγγλική γλώσσα και θα είναι συμβατό με όλες τις ηλικίες του ευρύτερου κοινού.

ΔΡΑΣΗ 2η: Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ

Το ραδιοφωνικό σποτ θα περιλαμβάνει υλικό και μηνύματα που θα προέρχονται από το τηλεοπτικό σποτ (βλ. δράση πρώτη) σχετικά με την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το trafficking που λαμβάνει χώρα στην ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, θα προωθεί τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 όπου οι ακροατές μπορούν να καλέσουν για να ενημερωθούν για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρουν κάποιο ύποπτο περιστατικό. Το ραδιοφωνικό σποτ θα μεταδίδεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Για τη δημιουργία του ραδιοφωνικού σποτ θα συνεργαστεί το προσωπικό της Α21 που θα ετοιμάσει τα κείμενα του ραδιοφωνικού σποτ με εξειδικευμένη εταιρεία προετοιμασίας ραδιοφωνικών σποτ η οποία θα αναλάβει την επεξεργασία του. Αυτό θα μεταδίδεται ημερησίως σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό για 5 μήνες στη διάρκεια του χορηγούμενου προγράμματος, σε ποικίλες ώρες, ώστε να είναι συμβατό με όλες τις ηλικίες του ευρύτερου κοινού.

ΔΡΑΣΗ 3η: Διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου η Α21 θα προχωρήσει στην διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα εμπορίας ανθρώπων για το ευρύ κοινό. Θα διεξαχθούν 6 δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο οι οποίες θα έχουν τη μορφή ενημερωτικών εκδηλώσεων διάρκειας 1,5 ώρας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης (περιεχόμενο, ομιλητές, αίθουσα διεξαγωγής) θα αναλαμβάνει η ομάδα έργου (προσωπικό της A21 – συνημμένα σχετικά βιογραφικά σημειώματα) σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς φορείς. Στις εκδηλώσεις θα παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων καθώς και τρόποι που μπορεί ο πολίτης να συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου. Οι εκδηλώσεις δεν θα έχουν τη μορφή στείρας παρουσίασης δεδομένων αλλά θα περιλαμβάνουν διαδραστικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών περιστατικών trafficking που έχει διαχειριστεί η Α21 καθώς και στατιστικά στοιχεία και δεδομένα από τη διεθνή έρευνα. Οι εκδηλώσεις θα είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το μορφωτικό ή το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο.

ΔΡΑΣΗ 4η : Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής

H Α21 θα προχωρήσει στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με πιθανά θύματα trafficking (ιατρικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, σώματα ασφαλείας, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, επιθεωρητές εργασίας, στελέχη ΜΚΟ). Η Α21 θα διεξάγει σε 8 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Χανιά, Ιωάννινα, Λέσβο) 8 σεμινάρια διάρκειας 4 ωρών. Στόχος των σεμιναρίων είναι να εξοπλιστούν οι επαγγελματίες με τις γνώσεις και τα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτά να εντοπίζονται και να παραπέμπονται με ασφάλεια στον κατάλληλο φορέα για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Σε κάθε συμμετέχοντα θα δίνεται ένας φάκελος της Γραμμής 1109 με ενημερωτικό και προωθητικό υλικό (στυλό, usb stick, βραχιολάκια, σημειώσεις). Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται από την ομάδα έργου (προσωπικό της A21 – συνημμένα σχετικά βιογραφικά σημειώματα). Στα σεμινάρια θα προβάλλεται και το τηλεοπτικό σποτ της 1ης Δράσης.

ΔΡΑΣΗ 5η: Δημοσίευση έκθεσης απολογισμού των περιστατικών που διαχειρίστηκε η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργου.

Η Α21 θα προχωρήσει στην ανάλυση των κλήσεων που έλαβε μέσα στους 18 μήνες υλοποίησης του έργου, θα συγγράψει και θα δημοσιεύσει γραπτή έκθεση στατιστικών στοιχείων για τα πιθανά περιστατικά εμπορίας ανθρώπων που διαχειρίστηκε η γραμμή 1109. Οι ειδικοί χειριστές κλήσεων της 1109 καταγράφουν, για κάθε κλήση που λαμβάνουν, το είδος της, τη μορφή trafficking του πιθανού περιστατικού και όσες άλλες πληροφορίες συγκατατίθεται να αναφέρει ο καλών στη Γραμμή. Η ομάδα έργου θα συγκεντρώσει και θα αναλύσει τις πληροφορίες από όλες τις κλήσεις που έλαβε με σκοπό να αναδείξει τις συχνότερες μορφές trafficking που απαντήθηκαν, το φύλο, την εθνικότητα και τις τοποθεσίες όπου έλαβαν χώρα τα πιθανά περιστατικά trafficking. Η έκθεση θα δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και θα κοινοποιηθεί σε συνεργαζόμενους φορείς.

ΔΡΑΣΗ 6η: Σχεδιασμός αφισών για την ενίσχυση της αναγνώρισης περιστατικών εμπορίας ανθρώπων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου η Α21 θα προχωρήσει στη δημιουργία ενημερωτικών αφισών με πληροφορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά για τις ενδείξεις του trafficking και για τη δυνατότητα αναφοράς ύποπτου περιστατικού στη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109. Για τον σχεδιασμό των αφισών θα χρησιμοποιηθεί υλικό και εικόνες από το σχετικό τηλεοπτικό σποτ (Δράση 1η). Οι αφίσες θα αποσταλούν με σκοπό να αναρτηθούν σε αστυνομικά τμήματα, σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, σε σχολές Πανεπιστημίων, σε δημόσια νοσοκομεία, σε χώρους συνεργαζόμενων κρατικών και μη φορέων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στη Συνοριοφυλακή, σε όλη τη χώρα. Για τον σχεδιασμό των αφισών θα αξιοποιηθεί η εθελοντική εργασία των συνεργατών του γραφείου της Α21 Αμερικής.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.