Μενού

To έργο θα συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού και των φορέων της χώρας σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί σε δράσεις ενημέρωσης, αφύπνισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με θέματα εμπορίας ανθρώπων και ευρύτερα με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων θα δημιουργηθεί τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που θα προωθεί τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 στην οποία καθένας και καθεμία  μπορεί να καλεί ανώνυμα όλο το 24ωρο για να ενημερωθεί για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρει κάποιο ύποπτο περιστατικό. Τα σποτ θα μεταδίδονται στο σύνολο των τηλεοπτικών καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Αξιοποιώντας υλικό και εικόνες από το σχετικό τηλεοπτικό σποτ, θα σχεδιαστούν αφίσες με πληροφορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά για τις ενδείξεις του trafficking και για τη δυνατότητα αναφοράς ύποπτου περιστατικού.  Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τις κλήσεις που θα ληφθούν μέσα στους 18 μήνες υλοποίησης του έργου, θα δημοσιευθεί γραπτή έκθεση απολογισμού των περιστατικών που διαχειρίστηκε η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109.

Επίσης, θα διεξαχθούν 6 δράσεις ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο οι οποίες θα έχουν τη μορφή ενημερωτικών εκδηλώσεων διάρκειας 1,5 ώρας. Οι εκδηλώσεις θα είναι προσιτές σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το μορφωτικό ή το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 8 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Χανιά, Ιωάννινα, Λέσβο) διάρκειας 4 ωρών για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με πιθανά θύματα trafficking.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, τόσο οι άμεσα εμπλεκόμενοι όσο και το ευρύ κοινό, θα ευαισθητοποιηθούν και θα ενημερωθούν σε θέματα εμπορίας ανθρώπων ενώ μέσω των δράσεων θα ενισχυθεί η πρόληψη του φαινομένου . Το έργο θα εφαρμοστεί και θα υλοποιηθεί από την Α21. Η συνεργασία με κάποιον εταίρο δεν κρίθηκε απαραίτητη.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α21 – Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

17 μήνες

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ

Medium

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

€ 87.457,57

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)

€ 78.711,81

Το έργο Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Εμπορία Ανθρώπων υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Α21. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

A21. © All Rights Reserved. Designed and developed by sometimes studio.